Mutsaers & Sloot | Klachtenregeling
13561
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13561,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Klachtenregeling

Doel

Wij streven naar kwalitatieve dienstverlening

Het doel van deze regeling is om corrigerende of preventieve maatregelen te nemen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Allereerst zal de klacht intern worden behandeld, echter wanneer de klachtenprocedure niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid kan hierna de ZFB worden ingeschakeld om de klacht te onderzoeken.

De klachtenregeling is niet bedoeld als onvrede inzake een hervattingsadvies van de bedrijfsarts. Indien men het niet eens is met een hervattingsadvies van de bedrijfsarts, kan men zich wenden tot het UWV voor een deskundigen oordeel.

De klachtenregeling is ook niet bedoeld voor het indienen van schadeclaims. Hiervoor kunt u zich wenden tot de civiele rechter.

Klachten Procedure

Van klacht naar corrigerende maatregel

 • 01 BEVESTIGING

  De klager ontvangt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging

 • 02 BEOORDELING

  De bedrijfsarts beoordeelt of de klacht in behandeling wordt genomen.

 • 03 TOEWIJZING

  Indien de klacht gericht is tegen bedrijfsarts Mutsaers, zal bedrijfsarts Sloot de klacht in behandeling nemen en omgekeerd.

 • 3.1 AFWIJZING

  De bedrijfsarts informeert de klager schriftelijk, met redenen omkleed, omtrent de afwijzing van de klacht, en registreert de gegevens in het klachtenoverzicht.

 • 04 TOELICHTING

  De bedrijfsarts draagt zorg voor een objectieve analyse en zal klager de gelegenheid geven de klacht mondeling toe te lichten.

 • 05 UITSPRAAK

  Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en worden, indien van toepassing, corrigerende en preventieve maatregelen genomen.

 • 06 BEVESTIGING UITSPRAAK

  De klager ontvangt binnen 3 weken een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

 • 07 UITVOERING

  De preventieve en corrigerende maatregelen worden uitgevoerd en vastgelegd in het klachten overzicht.