Producten

 

Verzuimbegeleiding en reïntegratie
 • Verzuimspreekuur op locatie.
 • Het begeleiden van de reïntegratie van medewerkers.
 • Het opstellen van een probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim en het ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak.
 • Bewaken en adviseren in het kader van de wet verbetering poortwachter.
 • Doorverwijzen naar fysiotherapie, psychologen en/of specialisten.
 • Advisering m.b.t. de inzet van reïntegratiebedrijven en deelname aan reconditioneringsprogramma´s.
 • Advisering en begeleiding van aanvragen WIA bij het UWV.
 • Advisering en ondersteuning bij bezwaar en beroepsprocedures in het kader van WAO/WIA beoordelingen.
 • Advisering en ondersteuning bij letselschades.
 • Verzekeringsgeneeskundige expertise tbv UWV of verzekeraars.

 

Preventie
 • Advisering bij het opstellen van een verzuimprocedure en verzuimreglement.
 • Werkplekanalyses.
 • Advisering en ondersteuning bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 • Het coachen en bedrijfsgericht trainen van leidinggevende m.b.t. de verzuimbegeleiding.
 • Het verzorgen van een "arbeidsgezondheidskundig" spreekuur voor werknemers.
 • Het geven van voorlichting over gezondheidsrisico´s in relatie tot het werk.
 • Het opzetten van een beleid t.a.v. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en het verzorgen van de uitvoering.
 • Het uitvoeren van medische keuringen: aanstellingskeuringen voor risicovolle functies, rijbewijskeuringen, taxikeuringen en vaccinatieprogramma´s.
 • Het direct verwijzen naar medisch specialisten bij arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen.

 

 

"Wij adviseren over optimale arbeidsomstandigheden"
"Wij kiezen voor spreekuur op locatie"
"Gezondheid van de medewerkers staat voorop bij Mutsaers & Sloot"