Missie

 

Mutsaers & Sloot ondersteunt de werkgever bij het opstellen van een renderend gezondheidsbeleid.

We streven samen met de werkgever de onderstaande doelstellingen na:
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van werknemers in relatie tot het werk.
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers, waarbij aandacht voor o.a. leefstijl en leeftijd-gerelateerde klachten.
  • Adviseren over optimale arbeidsomstandigheden.
  • Preventie van arbeidsgebonden aandoeningen en beroepsziekten.
  • Preventie van (ziekte)verzuim.
  • Actieve betrokkenheid van lijnmanagement.
  • Kostenbeheersing tgv verzuim en WIA-instroom.
"Wij adviseren over optimale arbeidsomstandigheden"
"Wij kiezen voor spreekuur op locatie"
"Gezondheid van de medewerkers staat voorop bij Mutsaers & Sloot"