Klachtenregeling Mutsaers & Sloot, bedrijfs- en verzekeringsartsen

 

Doel
Het doel van deze regeling is om corrigerende of preventieve maatregelen te nemen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 

De klachtenregeling is niet bedoeld als onvrede inzake een hervattingsadvies van de bedrijfsarts. Indien men het niet eens is met een hervattingsadvies van de bedrijfsarts, kan men zich wenden tot het UWV voor een deskundigen oordeel.

 

De klachtenregeling is ook niet bedoeld voor het indienen van schadeclaims. Hiervoor kunt u zich wenden tot de civiele rechter.

 

Procedure
  1. Indien een klacht binnenkomt, ontvangt de klager binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging.
  2. De bedrijfsarts beoordeelt of de klacht in behandeling wordt genomen.
  3. Indien de klacht in behandeling wordt genomen, verder met punt 4, anders verder met punt 3.1
    1. 3.1 De bedrijfsarts informeert de klager schriftelijk, met redenen omkleed, omtrent de afwijzing van de klacht, en registreert de gegevens in het klachtenoverzicht.
  4. Indien de klacht gericht is tegen bedrijfsarts Mutsaers, zal bedrijfsarts Sloot de klacht in behandeling nemen en omgekeerd.
  5. De bedrijfsarts draagt zorg voor een objectieve analyse en zal klager de gelegenheid geven de klacht mondeling (telefonisch of op kantoor) toe te lichten.
  6. Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en worden, indien van toepassing, corrigerende en preventieve maatregelen genomen.
  7. De klager ontvangt binnen 3 weken een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.
  8. De preventieve en corrigerende maatregelen worden uitgevoerd en vastgelegd in het klachten overzicht.

 

"Wij adviseren over optimale arbeidsomstandigheden"
"Wij kiezen voor spreekuur op locatie"
"Gezondheid van de medewerkers staat voorop bij Mutsaers & Sloot"