Dienstverlening

 

Mutsaers & Sloot staan borg voor een flexibele dienstverlening in een steeds maar weer veranderende markt waarbij we snel inspelen op de vraag van werkgever en werknemer. Het complexe vraagstuk rond ziekteverzuim wordt bepaald door meerdere factoren. Niet alles kan door de bedrijfsarts opgelost worden en het zal dan ook aankomen op een goede samenwerking tussen alle partijen betrokken in deze complexe materie.

 

De bedrijfsartsen van Mutsaers & Sloot zijn zich dit goed bewust en zijn bij uitstek in staat om medische van niet-medische problemen te onderscheiden. Waar nodig zal de bedrijfsarts gebruik maken van adviseurs binnen uw eigen organisatie zoals de personeelsfunctionaris, preventiemedewerker of van externe deskundigen zoals huisarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, medisch specialist en andere Arbo-deskundigen. Bij voorkeur werken we daarom op locatie bij het bedrijf. Hierdoor wordt een helder beeld verkregen van de aard van de werkzaamheden, de belasting, de arbeidsverhoudingen en de communicatielijnen zijn kort.

 

De bedrijfsartsen van Mutsaers & Sloot rekenen de totale bedrijfsgezondheidszorg tot hun taak en met behulp van een breed assortiment aan producten beperken ze zich niet alleen tot het uitvoeren van verzuimcontroles.

 

Een goed verzuimbeleid behoort immers onderdeel uit te maken van het totale pakket bedrijfsgezondheidszorg waarbij het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van werknemers voorop staat. Dit kan men alleen bereiken door naast de persoonlijke advisering van werknemers bij verzuim en reïntegratie ook de werkgever en personeelsvertegenwoordiging te adviseren over verbeteringen in de arbeidsomstandigheden. Het samen afstemmen van beleid, zowel op individueel niveau als op bedrijfsniveau leidt tot een verlaging van het verzuim, een betere werkomgeving en minder beroepsziekten.

 

 

"Wij adviseren over optimale arbeidsomstandigheden"
"Wij kiezen voor spreekuur op locatie"
"Gezondheid van de medewerkers staat voorop bij Mutsaers & Sloot"