Visie

 

Voor Mutsaers & Sloot is de gezondheid van de medewerkers, in relatie tot hun werk, het onderwerp waarop gefocust wordt. Wij trachten deze gezondheid te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Wij streven binnen onze flexibele dienstverlening samen met de werkgever een gezonde werknemer en een zo laag mogelijk verzuim na.

 

Tal van ontwikkelingen hebben invloed op de rol en positie van de bedrijfsarts. Denk aan alle veranderingen binnen de sociale wetgeving, de vergrijzing en de economische ontwikkelingen. In de bestaande "bolwerken" van gecertificeerde Arbo-diensten kan men niet snel en adequaat reageren op deze veranderingen. De bedrijfsartsen binnen deze diensten kunnen niet doen waarvoor ze eigenlijk voor opgeleid zijn.

 

De liberalisering van de ARBO markt op 1 juli 2005 heeft er toe geleid dat bedrijven niet meer verplicht zijn zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst. Werkgevers zijn echter nog wel verplicht om zich te laten ondersteunen/adviseren door een deskundige bij de uitvoering van de Arbo-wet. Voor de bedrijfsgezondheidszorg betekent dit dat er een overeenkomst moet bestaan met een geregistreerde bedrijfsarts.

 

Hier kan de maatschap Mutsaers & Sloot mogelijk iets voor u betekenen daar wij geregistreerde bedrijfs- en verzekeringsartsen zijn die tevens beschikken over een ruime werkervaring.

 

Wij zijn, in tegenstelling tot veel van onze collega´s, al vele jaren actief als vrijgevestigde bedrijfsartsen en hebben inmiddels een solide en betrouwbare organisatie opgezet met een breed assortiment aan producten waarop u en uw medewerkers kunnen bouwen.

 

Omdat de meeste verzuimproblemen het beste binnen het bedrijf kunnen worden opgelost, kiezen wij er voor spreekuur binnen het bedrijf te houden. Dit geeft voor alle partijen de kortste communicatie lijnen. Planning van het spreekuur kunt u in eigen hand houden. Eventueel kan op indicatie een spreekuur op een andere spreekuurlocatie worden gehouden.

 

 

"Wij adviseren over optimale arbeidsomstandigheden"
"Wij kiezen voor spreekuur op locatie"
"Gezondheid van de medewerkers staat voorop bij Mutsaers & Sloot"